ponedeljek, 5. februar 2018

Novorek, "code-words" (kodirane besede) ali neurolingivstična "sidra"..


To so besede, polne čustvenega naboja, ki jih različni manipulanti uporabljajo namenoma za to, da nas "potegnejo" v svojo čustveno-organizirano shemo, ki je videti podobna argumentaciji, vendar dejansko nima nobene prave zveze z argumenti.
Tako se v bistvu izognejo temu, da bi jim bilo sploh treba razumsko argumentirati trditve, ker že s samimi besednimi zvezami dosegajo pritrditve pri vseh, ki sprejmejo taka neurolingvistična sidra.
Vzemimo na primer besedo "nacionalizem" ali še bolj zanimivo- "populizem".
Najprej poglejmo besedo "nacionalizem". V osnovi gre za besedo, ki izvira iz lat. nātiō ‛narod’, prvotno ‛kar se (na)rodi, rojstvo’, izpeljanke iz lat. nātus ‛rojen’, nāscī ‛roditi se’. Pomensko podobno je národ. Če bi torej želili prevesti "nacionalizem" v slovenščino, bi ga morali prevajati kot narod-stvo.

"Populizem" je novejša kodirana beseda, ki naj bi označila politika, ki trdi, da je predstavnik "navadnih ljudi" in bi naj te iste navadne ljudi izkoristil, da bi dobil določene privilegije. V demokraciji pravzaprav vsi politiki, ki pridejo v parlament preko volitev, de facto SO predstavniki navadnih ljudi (ker jih v pozicijo moči spravijo prav ti navadni ljudje preko tega, da jih prepoznajo, jim podelijo mandat na volitvah)... Populizem ima koren v besedi populus, kar pomeni po latinsko "ljudstvo" in torej gre za najbolj neposredni možni prevod grškega izraza za ljudstvo: "demos", iz katerega prihaja beseda demokracija (demos- ljudstvo, kratein- vladati).
Če bi torej hoteli prevesti besedo populist, bi jo morali prevajati v ljudski človek, populistično politiko pa v ljudsko, skupno politiko...

Kot torej lahko vidimo, so te besede (in takih je dejansko res cel arzenal) z nenehnim ponavljanjem drugačnih kontekstov, povedanih v tonu, ki vedno znova spodbudi negativne misli in čustva, uspeli popolnoma predrugačiti od svojega prvotnega pomena. 
Tako imamo kupe besed, ki prvotno pomenijo skorajda ravno obratno od tega, kakor jih uporabljajo v medijih in kakor smo se jih navadili uporabljati mi sami, ko želimo opisovati določene politične, kulturne ali druge pomene. 

Glede na to, da z besedami* dejansko MISLIMO in torej svoj notranji svet povežemo z zunanjim tako, da ga v racionalnem in tudi v čustvenem smislu zgradimo ravno skozi besede, je izkrivljanje pomenov besed s tem, da jih opremimo z napačnimi čustveno-pomenskimi "preoblekami" nekaj, kar nas v jedru zmede in nam ne dopusti misliti v smeri iskanja resnice. Ko želimo s takimi besedami opisati resničnost, delamo nekaj podobnega, kot bi fotografirali stvar skozi filter, ki bi nam popolnoma izkrivil realnost ali pa bi ji nadel popolnoma druge barve. Ko s takimi besedami komuniciramo s soljudmi, so tudi oni soočeni z napačnimi slikami, ki ne ustrezajo našim in njihovim izkušnjam. Ostajajo v nekem svetu napol resničnosti, v kateri se pomen in forma ne uskladita, naša intuitivna zaznava realnosti se ne ujema z realnostjo naših interpretacij in tako ostajamo ujeti v dvojno kodirano, psihološko izredno naporno realnost.

Ko slišimo besede "nacionalizem" ali "populizem", se vznemirimo ali celo prestrašimo in če smo kolikor toliko zmožni sočutja in vživetja v drugega, se takoj zbojimo, da bomo mi sami označeni za "nacionalista" in bomo v naslednjem koraku utrpeli kakšno resno obtožbo ali vsaj zmerjanje z "nacijem" ali podobnimi (zopet kodiranimi) besedami...

Ko in če sprejmemo čustven naboj podtaknjenih kodiranih besed, pristanemo na novorek in koncept razlage sveta po nekomu, ki si jih izmišlja pretežno za to, da ureja skupne stvari namesto nas.
Če želite preveriti, poskusite najti uporabo nacionalizem v kontekstih, ko se npr. določeni narodi borijo za svoje nacionalne države ali nacionalne pravice.
Kadar bodo to narodi, ki so trenutno pogodu manipulantom, bodo to njihovo dejavnost vedno opremili z besedami "ljubezen do domovine", "patriotizem", "človekove pravice", "obramba", "osvoboditev" ipd, ko pa bo šlo za skupine ljudi, ki bi jim radi gospodarili, pa bodo vedno uporabljali besede kot so "nacionalizem", "rasizem", "kršenje človekovih pravic" in druge podobne besedne zveze, s katerimi bodo skušali narod, v katerem se to dogaja, očrniti kot sebičnega, slabega, polnega sovraštva do vseh, ki niso po točno določenih merilih...

* Mislimo sicer ne le z besedami, temveč morda še bolj primarno tudi s podobami, a ravno miselni, racionalno- grajeni svet besednih zvez je tisti, skozi katerega si lahko oblikujemo argumentativno, logično in skozi dokazljivost utemeljeno mnenje, svetovni nazor ali še bolj izoblikovan filozofski sistem.